Search For Ohio Land, Farms, & Ranches

               

Preble County Land, Farms, & Ranches


There are 45 properties that meet your search criteria.
1 2 3 Next Last
Acres: 44.00
$699,900
Eaton, Ohio
Acreage
Acres: 64.73
$450,000
Lewisburg, Ohio
Acreage w/House
Acres: 38.96
$375,000
Lewisburg, Ohio
Acreage w/House
Acres: 48.65
$325,000
West Alexandria, Ohio
Acreage w/House
Acres: 10.00
$250,000
Camden, Ohio
Acreage w/House
Acres: 35.04
$239,900
Camden, Ohio
Acreage w/House
Acres: 17.00
$229,000
New Paris, Ohio
Acreage w/House
Acres: 3.31
$224,900
Camden, Ohio
Acreage w/House
Acres: 4.09
$149,900
Somerville, Ohio
Acreage w/House
Acres: 7.85
$125,000
New Paris, Ohio
Acreage w/House
Acres: 101.30
$850,000
New Paris, Ohio
Acreage
Acres: 40.67
$699,000
Eaton, Ohio
Residential
Acres: 163.62
$500,000
Camden, Ohio
Residential
Acres: 18.59
$392,900
New Paris, Ohio
Residential
Acres: 20.00
$349,000
West Alexandria, Ohio
Residential
 

There are 45 properties that meet your search criteria.
1 2 3 Next Last