Gallia County Land for Sale Property, Farms & Ranches


Search For Ohio Land, Farms, & Ranches

Find Land For Sale

Advertisement

Gallia County Land, Farms, & Ranches


There are 24 properties that meet your search criteria.
1
Acres: 125.6
$199,500
Gallipolis, Ohio
Acres: 47.25
$69,900
Bidwell, Ohio
Acres: 29
$59,900
Bidwell, Ohio
Acres: 50.63
$74,900
Crown City, Ohio
Acres: 2
$20,000
Thurman, Ohio
Acres: 46.25
$248,500
Patriot, Ohio
Acres: 32
$109,900
Vinton, Ohio
Acres: 96.2
$134,900
Gallipolis, Ohio
Acres: 117.52
$179,900
Vinton, Ohio
Acres: 75
$169,500
Vinton, Ohio
Acres: 10.35
$19,995
Thurman, Ohio
Acres: 11
$50,000
Patriot, Ohio
Acres: 2.71
$24,900
Bidwell, Ohio
Acres: 10.35
$19,995
Thurman, Ohio
Acres: 55
$71,500
Vinton, Ohio
Acres: 66.92
$86,900
Patriot, Ohio
Acres: 329
$493,500
Bidwell, Ohio
Acres: 0
$129,000
Gallipolis, Ohio
Acres: 19.13
$55,000
Crown City, Ohio
 

There are 24 properties that meet your search criteria.
1