Jackson County Land for Sale Property, Farms & Ranches


Search For Ohio Land, Farms, & Ranches

Find Land For Sale

Advertisement

Jackson County Land, Farms, & Ranches


There are 49 properties that meet your search criteria.
1 2
Acres: 22
$1,000,000
Jackson, Ohio
Acres: 6.5
$139,000
Beaver, Ohio
Acres: 10.36
$74,900
Wellston, Ohio
Acres: 5.25
$39,900
Wellston, Ohio
Acres: 6.11
$89,900
Wellston, Ohio
Acres: 10
$94,900
Oak Hill, Ohio
Acres: 35
$594,900
Oak Hill, Ohio
Acres: 43.67
$169,900
Oak Hill, Ohio
Acres: 118.15
$272,000
Ray, Ohio
Acres: 185.43
$695,000
Wellston, Ohio
Acres: 8.55
$199,900
Jackson, Ohio
Acres: 2.5
$269,000
Jackson, Ohio
Acres: 3.1
$379,000
Jackson, Ohio
Acres: 21.36
$359,000
Oak Hill, Ohio
Acres: 3
$219,000
Jackson, Ohio
Acres: 0.66
$75,000
Jackson, Ohio
Acres: 6.26
$229,000
Oak Hill, Ohio
Acres: 1.09
$249,900
Jackson, Ohio
Acres: 0.86
$219,000
Jackson, Ohio
Acres: 0.17
$149,900
Jackson, Ohio
Acres: 0.8
$219,000
Jackson, Ohio
Acres: 0.6
$150,000
Jackson, Ohio
Acres: 0.25
$49,000
Jackson, Ohio
Acres: 89.83
$450,000
Oak Hill, Ohio
Acres: 0.33
$389,000
Jackson, Ohio
Acres: 0.19
$248,300
Jackson, Ohio
Acres: 0.93
$13,500
Jackson, Ohio
Acres: 0.8
$499,000
Jackson, Ohio
 

There are 49 properties that meet your search criteria.
1 2


Advertisement