Scioto County Land for Sale Property, Farms & Ranches


Search For Ohio Land, Farms, & Ranches

Find Land For Sale

Advertisement

Scioto County Land, Farms, & Ranches


There are 23 properties that meet your search criteria.
1
Acres: 98
$147,500
Ironton, Ohio
Acres: 79.06
$139,500
Lucasville, Ohio
Acres: 5.76
$15,900
Lucasville, Ohio
Acres: 88
$309,000
Otway, Ohio
Acres: 106.09
$187,500
Lucasville, Ohio
Acres: 106
$167,500
Rarden, Ohio
Acres: 109.09
$249,000
South Webster, Ohio
Acres: 79
$399,000
Franklin Furnace, Ohio
Acres: 140.96
$210,000
South Webster, Ohio
Acres: 36.62
$89,900
Lucasville, Ohio
Acres: 2.5
$50,000
Rarden, Ohio
Acres: 75.56
$101,900
South Webster, Ohio
Acres: 64
$90,000
Rarden, Ohio
Acres: 0.56
$39,900
Stout, Ohio
Acres: 25.08
$48,500
Mcdermott, Ohio
Acres: 77
$239,000
Wheelersburg, Ohio
Acres: 65
$91,900
Mcdermott, Ohio
Acres: 14
$31,000
West Portsmouth, Ohio
Acres: 30.19
$55,000
Portsmouth, Ohio
Acres: 15
$120,000
Otway, Ohio
Acres: 65.48
$98,000
Otway, Ohio
Acres: 21.84
$164,900
Rarden, Ohio
 

There are 23 properties that meet your search criteria.
1