Ohio Land for Sale Property, Farms & Ranches

Search For Ohio Land, Farms, & Ranches

Featured Ohio Land, Farms, & Ranches

 
Acres: 76.49
$352,000
Stockport, Ohio
Acreage w/House
Acres: 187.00
$1,590,000
Bloomingville, Ohio
Acreage
Acres: 74.74
$497,700
Philo, Ohio
Acreage w/House
Acres: 30.00
$103,900
Leesburg, Ohio
Acreage
Acres: 1.44
$169,900
Hideaway Hills, Ohio
Acreage w/House
Acres: 1.87
$249,900
Logan, Ohio
Acreage w/House
Acres: 1.73
$174,900
Pomeroy, Ohio
Residential
Acres: 47.35
$129,000
Dorset, Ohio
Acreage
Acres: 3.48
$699,900
Laurelville, Ohio
Acreage w/House
Acres: 5.72
$154,000
Hillsboro, Ohio
Residential
Acres: 5.00
$149,000
Laurelville, Ohio
Acreage w/House
Acres: 48.49
$200,000
Portland, Ohio
Acreage w/House
 
 

Ohio Counties - Find Land, Farms & Ranches in 88 Counties